http://multimedia.biol.uoa.gr/2007-2008/SynedrioPerivallonds/mouses.jpg
Καλώς ήλθατε στο ιστολόγιο "e-Tαξίδι στην Καινή Διαθήκη",
το οποίο συνιστά μια δυναμική η-τάξη των μαθημάτων Καινής Διαθήκης
που διδάσκω στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Καλή περιήγηση !!!

Σωτήριος Δεσπότης


fluid_icon_facebook_v01_256Despotis Sotirios

Email Ussotdespo@yahoo.gr
4:31 μ.μ.

Κείμενα Μελέτης για την Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη

Βασικά
(ύλη και ερωτήσεις για τις εξετάσεις )

01. Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη (σημ) 2009

02. Ερωτήσεις στην Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη (προσεχώς)

Βοηθήματα 
(Πολύ χρήσιμα εργαλεία μελέτης και έρευνας στις Βιβλικές Σπουδές. Δεν περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη)

01. Nestle-Aland-Πάτερ ημών και συντομογραφίες κριτικής έκδοσης Αγίας Γραφής

02. Σύνδεσμοι Βιβλικών Σπουδών

03. Παγκόσμια προσδοκία Μεσσία
;
1:48 μ.μ.

INT09-Τα Γενέθλια του Ιησού

;
1:45 μ.μ.

Πηγή Q- Το συνοπτικό πρόβλημα

;
1:01 μ.μ.

INT08-Εισαγωγή στην Ιωάννεια Γραμματεία-07122010

;
1:42 μ.μ.

INT07- 29112010-Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο

;
3:29 π.μ.

ERASMUS PLACEMENTS 2010-2011 Δια Βίου Μάθηση

http://plinet.info/wp-content/uploads/2010/10/information-64x64.jpgΣτo πλαίσιo του εκπαιδευτικού ευρωπαϊκού προγράμματος Δια Βίου Μάθηση / Lifelong Learning Programme (LLP) η δράση ERASMUS PLACEMENTS 2010-2011 υποστηρίζει την κινητικότητα φοιτητών με τοποθέτηση για πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα ή άλλους οργανισμούς κατάρτισης σε ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα LLP/ERASMUS. Το πρόγραμμα παρέχει οικονομική ενίσχυση στους φοιτητές (όχι πλήρη κάλυψη) -διαφορετική για κάθε χώρα υποδοχής- ενώ προβλέπεται επιπλέον χρηματοδότηση για τους Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ) και για φοιτητές το οικογενειακό εισόδημα των οποίων είναι μικρότερο των 5000 ευρώ.

Σκοπός του προγράμματος είναι  να βοηθήσει
-  στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας σχετικής με το αντικείμενο σπουδών
-  στη γνωριμία των απαιτήσεων της ευρωπαϊκής αγοράς
-  στη γνωριμία και κατανόηση των οικονομικών και πολιτισμικών συνθηκών στη χώρα υποδοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS PLACEMENTS 2010-2011 έχουν προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς και υποψήφιοι διδάκτορες του Εθνικού και  Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Επιλέξιμοι Φορείς θεωρούνται κάθε μορφής επιχειρήσεις δημοσίου ή ιδιωτικού ή κοινωνικού τομέα ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τη δραστηριότητα (π.χ. ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, εταιρείες, νοσοκομεία, βιομηχανίες κ.λπ.)
Μη επιλέξιμοι Οργανισμοί είναι:
-Οι οργανισμοί και οι άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο κατάλογος διατίθεται στο ιστότοπο ec.europa.eu/institutions/index.en.htm),
-Οργανισμοί οι οποίοι διαχειρίζονται προγράμματα της Ε.Ε. (με στόχο την αποφυγή πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ή/και διπλής χρηματοδότησης)
-Διπλωματικές αντιπροσωπείες της χώρας προέλευσης του φοιτητή π.χ. πρεσβείες, προξενεία

Για την εξεύρεση Φορέα Κατάρτισης υπεύθυνος είναι ο ενδιαφερόμενος φοιτητής ο οποίος στέλνει αίτηση/βιογραφικό σημείωμα (σύντομο), περιγράφοντας το αντικείμενο/ειδικότητά του και ζητώντας να  γίνει δεκτός  για πρακτική άσκηση.
Αν λάβει θετική απάντηση ζητάει έγγραφη βεβαίωση αποδοχής σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη συνέχεια.
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του προγράμματος υπάρχουν χρήσιμα links προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να βοηθηθεί στην αναζήτησή του.
Η διάρκεια συμμετοχής είναι 3-6 μήνες.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά κατατίθενται απευθείας στο τμήμα Ευρωπαϊκών & Διεθνών Σχέσεων – Γραφείο ERASMUS τουλάχιστον δύο μήνες πριν την επιθυμητή έναρξη της πρακτικής  άσκησης και όχι μετά τις 15 Απριλίου για μετακίνηση που αφορά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (τελευταίο τρίμηνο 15/6/11-15/9/11). 
;

Δημοφιλείς αναρτήσεις